รัฐบาลไทย

เป็นเรื่องปกติเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลใหม่ก็ย่อมต้องมีนโยบายใหม่ๆ เกิดขึ้นมาแทนที่นโยบายของรัฐบาลเก่าเป็นเรื่องปกติ ด้วยความที่รัฐบาลแต่ละยุคสมัยก็จะมีมุมมองความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไปจึงเป็นที่มาของนโยบายที่แตกต่างตามไปด้วย นโยบายทุกๆ ด้านย่อมมีความสำคัญทัดเทียมกันซึ่งหนึ่งในนโยบายหลักที่ต้องยอมรับว่าคนไทยให้ความสนใจไม่น้อยก็คือเรื่องของนโยบายด้านเศรษฐกิจ ด้วยความที่เรื่องปากท้องเป็นสิ่งสำคัญหากนโยบายทางด้านเศรษฐกิจมีปัญหาหรือไม่ประสบความสำเร็จนั่นย่อมส่งผลต่อเงินในกระเป๋าของประชาชนโดยตรงนั่นเอง

นโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลไทยชุดปัจจุบัน

เราทุกคนน่าจะเคยได้ยินคำว่า ประเทศไทย 4.0 กันมาบ่อยมากๆ ในช่วงเวลาที่ผ่านมานับตั้งแต่ที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี มีการตั้งเป้าหมายว่านี่คือนโยบายเศรษฐกิจที่ต้องการให้เกิดขึ้นภายใน 5-6 ปีข้างหน้า เป็นความมุ่งมั่นของท่านนายกรัฐมนตรีที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างด้านเศรษฐกิจให้ไปสู่ Value-Based Economy หรือ เศรษฐกิจที่ถูกขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม พื้นฐานการคิดที่สำคัญคือ เปลี่ยนแปลงจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์เป็นสินค้าเชิงนวัตกรรม เปลี่ยนแปลงจากการขับเคลื่อนประเทศจากภาคอุตสาหกรรมเป็นการขับเคลื่อนจากเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ และมีการเปลี่ยนแปลงจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าเป็นการเน้นภาคบริการให้มากขึ้น นั่นทำให้ ประเทศไทย 4.0 สามารถมองภาพรวมใหญ่ๆ ในการที่จะพัฒนาเศรษฐกิจของชาติในด้านต่างๆ ได้ดังนี้

  1. ด้านอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีด้านชีวภาพ อาทิ การสร้างธุรกิจใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีอาหาร เป็นต้น
  2. ด้านสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางด้านการแพทย์ อาทิ พัฒนาเทคโนโลยีในด้านต่างๆ เกี่ยวกับการแพทย์ พัฒนาเทคโนโลยีด้านสุขภาพ เป็นต้น
  3. ด้านเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ต้องใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการควบคุม เช่น เทคโนโลยีทางด้านหุ่นยนต์
  4. ด้านดิจิตอล เทคโนโลยีเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ตที่มีการเชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว อาทิ เทคโนโลยีทางด้านการเงิน เทคโนโลยีทางด้านการศึกษา อี-มาร์เก็ตเพลส อี-คอมเมิร์ซ อุปกรณ์เชื่อมต่อแบบออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน เป็นต้น
  5. ด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง อาทิ ธุรกิจประเภทไลฟ์สไตล์ เทคโนโลยีด้านการออกแบบ เทคโนโลยีด้านการท่องเที่ยว การเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ เป็นต้น

นี่ถือเป็นการวางรากฐานนโยบายทางด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลในระยะยาวถือว่าเป็นการเริ่มต้นสำหรับการพัฒนาประเทศให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้าเพื่อให้กลายเป็นประเทศที่มั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน ใช้การร่วมด้วยช่วยกันของทุกภาคส่วนตามแนวคิดที่เรียกว่า ประชารัฐ ที่มีการร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรด้านธุรกิจ การวิจัยพัฒนา และบุคลกรทั้งในประเทศและระดับโลก เป็นนโยบายเศรษฐกิจที่ถือว่านำเอาเทคโนโลยีมาเชื่อมโยงได้อย่างเห็นภาพชัดเจนที่สุดนโยบายหนึ่ง มีความน่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียว

One thought on “นโยบายทางเศรษฐกิจของไทยรัฐบาลมีอะไรบ้าง

  1. นโยบายที่ผมชื่นชอบในรัฐบาลชุดนี้มากที่สุดนั้นก็คือ เทคโนโลยีด้านชีวภาพ อาทิ เว็บบาคาร่าออนไลน์ การสร้างธุรกิจใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีอาหาร ที่สามารถนำมาต่อยอด และปรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหารเพื่อส่งออกเพิ่มรายได้ให้กับประเทศเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศได้

Comments are closed.