http://News%20Of%20The%20Political%20Movement
News Of The Political Movement
ข่าวการเคลื่อนไหวทางการเมือง
Details
About Us

About Us

เกาะกระแสการเมืองในเรื่องราวต่างๆที่กำลังเป็นประเด็นทั้งเก่าละใหม่ตามความเคลื่อนไหวของการเมืองทั้งไทย และต่างประเทศ วิเคราะห์การแก้ปัญการเมืองสามารถอัพเดทข่าวได้อยู่เสมอทันข่าวทันกระแสเพียงติดตามเว็บไซต์ของเรา ท่านสามารถที่จะติดตามประวัติตั้งแต่ต้นกำเนิดของการเมืองไทยว่ามีประวัติความเป็นมาเช่นไร ช่องทางในการติดต่อสือสารที่สามารถติดตามข่าวได้จากช่องทางของมือถือ และยังสามารถอ่านบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจในส่วนของทบความ รวมแสดงว่าคิดเห็นข้อมูลต่างๆที่น่า...

www.freeagenda.org

ข่าวการเคลื่อนไหวทางการเมือง

Constitution

ความหมายของรัฐธรรมนูญคือแนวทางปฏิบัติที่มีไว้ในการปกครองประเทศโดย พระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์รัฏฐาธิปัตย์และประมุขฝ่ายบริหารในปี พ.ศ. 2475 รัฐธรรมนูญฉบับลายลักษณ์อักษร เมื่อเกิดความขัดแย่งขึ้นมาระหว่างกลุ่มอิทธิพล จึงได้เกิดรัฐประหารขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2477 รัฐธรรมนูญฉบับแรกได้ถูกยกเลิก และได้ฉบับใหม่ขึ้นมาในปี พ.ศ. 2477 กฎบัตรและรัฐธรรมนูญทั้งหมดของประเทศไทยรับรองว่าประเทศปกครองแบบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ แค่มีความแตกต่างต่างในเรื่องของสมดุลอำนวจ รัฐบาลส่นใหญ่ได้ปกครองประชาธิปไตยระบบรัฐสภา จึงมีคนเรียกรัฐธรรมนูญบางฉบับว่าเป็นเผด็จการ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540ได้มาการนำมาใช้ห...
รัฐประหารในประเทศไทย
รัฐประหารในประเทศไทย เกิดเหตุที่ทำให้ต้องมีการยกเลิกรัฐธรรมน...
เกิดรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ.2557
เกิดรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ.2557ที่ทำให้ต้องมีการยกเลิกรัฐธ...
รัฐบาล
รัฐบาลไทยมีบทบาทขึ้นอย่างชัดเจนในสมัยรัฐชาติอันสถานปนาขึ้นคร...

Thai Politics

การเมืองไทยปัจจุบันอยู่ในระบอบเผด็จการทหารในพฤตินัย ซึ่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นผู้ใช้อำนาจนิติบัญญัติ และพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นผู้ใช้อำนาจบริหารและเป็นนายกรัฐมนตรี คสช. ออกประกาศให้ศาลทหารมีอำนาจพิจารณาคดีอาญาบางประเภท และกรณีฝ่าฝืนคำสั่ง คสช. (ประกาศที่ 37) ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ซึ่งถูกเลิกไปแล้ว ประเทศไทยปกครองระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ และประชาธิปไตยระบบรัฐสภา ซึ่งมีพระมหากษัตริย์ซึ่งทรงอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญเป็นประมุขแห่งรัฐ และนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาล ฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารถ่วงดุลอำนาจซึ่งกันและกัน ส่วนฝ่ายตุลาการเป็นอิสระจากการถ่วงดุลอำนาจ ฝ่ายบริหารมีนายกรัฐมนตรีเป็นประมุขแห่งอำนาจ ฝ่ายนิติบัญญัติของไทยอยู่ในระบบสภาคู่ แบ่งออกเป็นวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎร ฝ่ายตุลาการ มีศาลเป็นองค์กรบริหารอำนาจ

Thai Party

พรรคกิจสังคม

พรรคกิจสังคม (Social Action Party) ก่อตั้งขึ้นโดยหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช โดยให้ชื่อว่า “กิ...

พรรคประชากรไทย

พรรคประชากรไทย (Thai Citizen Party ตัวย่อ ปชท.) เป็นพรรคการเมืองในประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9...

พรรคประชาธิปัตย์

พรรคประชาธิปัตย์(Democrat Party ตัวย่อ ปชป.) ถือว่าเป็นพรรคการเมืองที่มีความเก่าแก่มากที่สุดได้ถูกก่...

Important Person

ปรีดี พนมยงค์
ปรีดี พนมยงค์
ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ หรือ อำมาตย์ตรี หลวงประดิษฐ์มนูธรรม คือผู้ก่อตั้งคณะราษฎรสายพลเรือน ผู้ก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองของสยามจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 และยังเป็นผู้ ให้กำเนิดรัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศไทย เคยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย ...
แปลก พิบูลสงคราม
แปลก พิบูลสงคราม
จอมพล จอมพลเรือ จอมพลอากาศ หรือ จอมพล ป.พิบูลสงคราม 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2440 – 11 มิถุนายน พ.ศ. 2507 หนึ่งในนายกรัฐมนตรีที่ได้ดำรงตำแหน่งที่นานที่สุด คือ 14 ปี 11 เดือน 18 วัน รวม 8 สมัย อีกทั้งยังเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นโยบายของท่านในตอนนั้นคือ การมุ่งมั่นพัฒนาประเทศไทย ให้มีความเจริญรุ่งเรืองทัดเทียมนานาอารยประ...

Blog

วิเคราะห์ข่าวการเมือง การจัดตั้งรัฐบาล
25 Mar

หลังจากที่คนไทยทั้งประเทศจับตาดูการจัดตั้งรัฐบาลอย่างใกล้ชิด เพื่อรอลุ้นว่ามันจะออกมาในทิศทางไหน ในขณะที่ทางพรรคใหญ่อย่าง “ประชาธิปัตย์” กับ “ภูมิใจไทย” ยังไม่แสดงท่าทีว่าจะเข้าร่วมกับพลังประชารัฐในการสนับสนุนการแต่งตั้งรัฐมนตรีคนใหม่ กระทั...

การเมืองไทยกลับไปสู้ยุคการคอร์รัปชัน ?
24 Feb

กลายเป็นเรื่องตกใจสำหรับชาวไทยไม่น้อยเลย เมื่อล่าสุดได้มีข่าวว่าไทยมีการทุจริตคอร์รัปชันมากที่สุดในปี 2560 มากถึง 37% ในขณะที่อยู่ในการบริการงานของรัฐบาล คสช. ซึ่งในอนาคตนี้คาดว่าตัวเลขจะพุ่งสูงขึ้นเป็น 48% ในปี 2561 ตามการสำรวจของ ดร.เสาวน...

ผลกระทบสงครามการค้า อเมริกา VS จีน
01 Jan

ตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาจนถึงกลางปีนี้ สิ่งที่คนทั่วโลกกังวลมากที่สุดก็คือ สงครามการค้าระหว่างอเมริกา กับจีน ที่ตอนแรกคิดว่าพอผ่านไตรมาสแรกของปีนี้ไป ทุกอย่างอาจจะเบาลงแต่กลับผิดคาด สงครามครั้งนี้ทวีความรุนแรงมากขึ้นไปอีก แถมลุกลามไปวงการอื่น...

Contact Us, Its Free