ประชาชนเพื่อประชาธิปไตย

กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (People’s Alliance for Democracy : PAD) หรือที่เรียกกันว่า “กลุ่มคนเสื้อเหลือง” ซึ่งถือกำเนิดจากการรวมตัวกันของกลุ่มคนที่มาจากหลากหลายองค์กร โดยส่วนใหญ่จะเป็นองค์กรอิสระภาคประชาชน โดยจุดประสงค์หลักของการตั้งกลุ่มขึ้นมาก็เพื่อรวมตัวกดดันขับไล่ นายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ให้ลาออกจากตำแหน่ง เพราะเมื่อพิจารณาแล้วพบว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนกับธุรกิจส่วนตัวและคนสนิทรวมทั้งประพฤติผิดหลายอย่างอันเป็นเหตุไม่สมควรในการที่จะเป็นผู้บริหารประเทศ ซึ่งกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยมีแกนนำที่สำคัญอยู่ 6 คน ได้แก่

 1. นายสนธิ ลิ้มทองกุล
 2. พล.ต.จำลอง ศรีเมือง
 3. นายสมศักดิ์ โกศัยสุข
 4. นายพิภพ ธงไชย
 5. นายสมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์
 6. นายสุริยะใส กตะศิลา (เป็นผู้ประสานงาน)

โดยกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการครั้งแรกขึ้นในวันที่ 10 ก.พ.2549 ที่อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา สัญลักษณ์ของทางกลุ่มคือการใส่เสื้อสีเหลืองพร้อมผ้าโพกศีรษะที่มีข้อความว่า “กู้ชาติ” และผ้าพันคอสีฟ้ารวมทั้งมีมือตบเป็นเครื่องมือสัญลักษณ์

วัตถุประสงค์ของการที่ทำให้เกิดชุมนุม

 1. การขายหุ้นกลุ่มบริษัทชินคอร์ป คือการที่ตระกูลชินวัตรได้ขายหุ้นที่ครอบครองอยู่ทั้งหมดให้กับกลุ่มบริษัทชินคอร์ปให้กับบริษัทเทมาเส็กเป็นมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 73,000 ล้านบาท ทางกลุ่มจึงมองว่านี้คือการหาผลประโยชน์ทับซ้อน
 2. การดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสองสมัยซ้อนของ พ.ล.ท.ทักษิณ ชินวัตร ทำให้เกิดระบอบทักษิณขึ้น โดยไม่ใส่ใจต่อเจตนารมณ์ประชาธิปไตยเกิดการฉ้อราษฎร์บังหลวง นอกจากนั้นยังละเมิดต่อสิทธิมนุษยชนในกรณีที่กวาดล้างขบวนการค้ายาเสพติด ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 1,000 คน
 3. รายการเมืองไทยรายสัปดาห์ กรณีนี้ถือว่าเป็นการลิดรอนสิทธิเสรีภาพในการนำเสนอจากที่นายสนธิ ลิ้มทองกุลได้จัดรายการเมืองไทยรายสัปดาห์ขึ้นณ.สถานีโทรทัศน์โมเดิรน์ไนน์ทีวี แต่ถูกทางอสมท.ลงมติให้ระงับการออกอากาศซึ่งมีเนื้อหาโดยรวมคือกล่าวหารัฐบาลทักษิณและเชื่อมโยงไปถึงสถาบันเบื้องสูง

โครงสร้างของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย จะแบ่งออกเป็น 3 ฝ่ายด้วยกัน คือ

 1. ฝ่ายวิชาการ
 2. ฝ่ายรณรงค์เคลื่อนไหว
 3. ฝ่ายประสานงานพันธมิตรและฝ่ายกองเลขาการ

พันธกิจอของพันธมิตรเครือข่ายประชาชนเพื่อประชาธิปไตย มีด้วยกัน 3 ข้อคือ

 1. รณรงค์กดดันขับไล่ให้นายกทักษิณ ชินวัตร ที่ขาดความชอบธรรมในการบริหารขั้นพื้นฐาน ลาออกจากตำแหน่ง
 2. เปิดโปงความไม่ชอบธรรม รวมทั้งวาระซ่อนเร้นต่างๆของระบอบทักษิณ
 3. รวมมือประสานงานกลุ่มพลังต่างๆภายในสังคม เพื่อช่วยกันผลักดันการปฎิรูปการเมืองไทยครั้งที่ 2 ด้วยการยึดแนวทางลดอำนาจรัฐ เพิ่มอำนาจให้ประชาชน

ซึ่งในปัจจุบันกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยได้ลดบทบาทและสลายกลุ่มออกไปแล้ว แต่เมื่อมีวาระหรือเสวนาที่เกี่ยวข้องกับการเมืองก็อาจจะยังพบเห็นการรวมตัวกันเชิงออกความคิดเห็นกันอยู่บ้าง