ถ้าจะพูดถึงกลุ่มการเมืองแล้วนอกจากกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยแล้วไม่พูดถึงอีกกลุ่มคงจะไม่ได้ นั่นก็คือกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) หรือเดิมคือ แนวร่วมประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการ (นปก.) เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อพ.ศ. 2550 ซึ่งวัตถุประสงค์ของกลุ่มก็เพื่อรวมตัวกันขององค์กรต้านรัฐประหารในตอนนั้นคือพล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ให้ออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ประกอบไปด้วยหลายองค์กร เช่น

 1. กลุ่มพีทีวี
 2. แนวร่วมประชาชนต้านรัฐประหาร (นปตร.)
 3. นางประทีป อึ้งทรงธรรม อดีตส.ว.กรุงเทพฯ
 4. นายสมยศ พฤกษาเกษมสุข ผู้ประสานงานพันธมิตรสหภาพแรงงานประชาธิปไตย
 5. นักวิชาการ รศ.ดร.พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์ อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มธ., ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ มธ.
 6. กลุ่มเครือข่าย 19 กันยาต้านรัฐประหาร

แนวทางของกลุ่มคือความพยายามที่จะใช้แนวทางอันเป็นสันติวิธี แสวงจุดร่วมสงวนจุดต่าง ในการที่มีองค์กรเข้ามาร่วมตัวกันหลายองค์กรนั้น แต่ละองค์กรก็จะมีจุดยืนและเป้าหมายที่แตกต่างกันออกไป บางส่วนต้องการเรียกร้องให้พตท.ทักษิณ ชินวัตรกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้ง และต้องการทวงอำนาจคืนจากรัฐ ส่งผลให้เป้าหมายขององค์กรยังไม่มีจุดยืนที่ชัดเจนแน่นอน ซึ่งกลุ่มนปช.นี้ได้มีการจัดตั้งแกนนำขึ้นมา 2 ชุด คือ

แกนนำชุดที่ 1

 1. นายวีระ มุสิกพงศ์ ประธานนปช.
 2. นายจตุพร พรหมพันธุ์
 3. นายจักรภพ เพ็ญแข
 4. นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ
 5. นพ.เหวง โตจิราการ
 6. นายวิภูแถลง พัฒนภูมิไทย
 7. พ.อ.อภิวันท์ วิริยะชัย
 8. นายจรัล ดิษฐาอภิชัย
 9. นายมานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ

แกนนำชุดที่ 2 ตั้งขึ้นหลังจากที่นปช.ชุดแรกถูกตำรวจออกหมายจับแกนนำทั้ง 9 คน

 1. ผศ.ดร.เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์ ประธานนปช.ชุดรักษาการณ์
 2. นายสุรชัย ด่านวัฒนานุสรณ์ (แซ่ด่าน)
 3. นางประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ
 4. นายชินวัฒน์ หาบุญพาด
 5. นายก่อแก้ว พิกุลทอง
 6. นายสุชาติ นาคบางไทร
 7. นายสมบัติ บุญงามอนงค์
 8. นายสมยศ พฤกษาเกษมสุข
 9. นายสรรเสริญ ศรีอุ่นเรือน

กลุ่มนปช.ได้ใช้การสวมเสื้อแดง,การใช้ตีนตบ,หัวใจตบ เป็นสัญลักษณ์ในการชุมนุมแต่ละครั้ง และได้มีการประชุมเพื่อปรับองค์กรครั้งใหม่หลังจากรัฐบาลสมัคร 1 โดยมีข้อสรุปเรื่องพิจารณาวิธีการเลือก กรรมการนปช. ประกอบด้วยตัวแทนจากกลุ่มองค์กรต่างๆตามจำนวนที่มีอยู่จริง+เลือกตั้งจากการประชุมใหญ่จากบุคคลที่ผ่านการเข้าร่วมต่อสู้กับกลุ่มเป็นระยะเวลานาน

ถึงแม้ว่าแนวทางของกลุ่มนปช.ยังไม่เป็นที่ชัดเจนว่ามีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์อะไร แต่ก็ต้องถือว่ากลุ่มนปช.ก็เข้ามามีบทบาทสำคัญและสร้างสีสันอย่างหนึ่งให้กับการเมืองไทยได้ไม่ใช่น้อย