บทเรียนสำคัญของการเมืองรัสเซีย

บทเรียนสำคัญของการเมืองรัสเซีย

การเมืองถือว่าเป็นความมั่นคงสำคัญประการหนึ่งของประเทศนั้น หากการเมืองนิ่ง สงบ เป็นไปตามกลไก ก็จะทำให้เกิดบรรยากาศดีต่อนักลงทุน อย่างไรก็ตามการเมืองแต่ละประเทศแม้ว่าจะมีความแตกต่างหลากหลายบริบทกันตามสิ่งแวดล้อม ประวัติศาสตร์ แต่ก็มีบางจุดสามารถเอามาเป็นบทเรียนเชื่อมโยงกันได้ เพื่อให้เห็นภาพเราขอหยิบยกการเมืองรัสเซียบางอย่างมาเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ศู...

Read More