พรรคประชาธิปัตย์

พรรคประชาธิปัตย์

พรรคประชาธิปัตย์(Democrat Party ตัวย่อ ปชป.) ถือว่าเป็นพรรคการเมืองที่มีความเก่าแก่มากที่สุดได้ถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2489 ปัจจุบันก็ยังดำเนินการอยู่ รายชื่อสมาชิกที่ได้แจ้งเอาไว้กับพรรคการเมืองมีจำนวน 2,895,272 

Read More

รัฐบาล

รัฐบาลไทยมีบทบาทขึ้นอย่างชัดเจนในสมัยรัฐชาติอันสถานปนาขึ้นครั้งสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวภายหลังทรงผนวกดินแดนและอาณาจักรภายใต้ปกครองของอาณาจักรสยามขึ้นเป็นสยามประเทศ  แบ่งอำนาจออกเป็น 3 ส่วน คือ อำนาจนิติบัญญัติ อำนาจบริหาร และอำนาจตุลาการ สภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นองค์กรบริหารอำนาจนิติบัญญัติ ประกอบด้วยสมาชิกไม่เกินสองร้อยยี่สิบคนนา...

Read More

เกิดรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ.2557

เกิดรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ.2557ที่ทำให้ต้องมีการยกเลิกรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ภายใต้การควบคุมอำนาจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คณะรัฐประหารประกาศกฎอัยการศึกและรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับชั่วคราว พุทธศักราช 2557 ปัจจุบัน ประเทศไทยใช้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ซึ่งผ่านการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักรา...

Read More

รัฐประหารในประเทศไทย

รัฐประหารในประเทศไทย เกิดเหตุที่ทำให้ต้องมีการยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ.2540 ในช่วงเวลานั้นคณะรัฐประหารได้ประกาศกฎอัยการศึกหรือรัฐธรรมนูญฉบับชั่ว ซึ่งมีเนื้อหาให้คณะรัฐประหารมีอำนาจแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี ฝ่ายนิติบัญญัติและสภาร่างรัฐธรรมนูญคราว ในตอนนั้นคณะรัฐประหารได้ถูกบีบให้จัดการเลือกตั้งขึ้นมาในปี พ.ศ. 2550 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ...

Read More

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540ได้มาการนำมาใช้หลังจากเหตุการพฤษภาทมิฬ (พ.ศ. 2535) รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีความโดดเด่นในด้านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญอีกทั้งยังมีการรองรัยในเรื่องของสิทธิมนุษยชนมีมาตรการตามกฎหมายต่างๆพื่อเพิ่มเสถียรภาพของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง

Read More

Constitution

ความหมายของรัฐธรรมนูญคือแนวทางปฏิบัติที่มีไว้ในการปกครองประเทศโดย พระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์รัฏฐาธิปัตย์และประมุขฝ่ายบริหารในปี พ.ศ. 2475 รัฐธรรมนูญฉบับลายลักษณ์อักษร เมื่อเกิดความขัดแย่งขึ้นมาระหว่างกลุ่มอิทธิพล จึงได้เกิดรัฐประหารขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2477 รัฐธรรมนูญฉบับแรกได้ถูกยกเลิก และได้ฉบับใหม่ขึ้นมาในปี พ.ศ. 2477

Read More

About Us

About Us

เกาะกระแสการเมืองในเรื่องราวต่างๆที่กำลังเป็นประเด็นทั้งเก่าละใหม่ตามความเคลื่อนไหวของการเมืองทั้งไทย และต่างประเทศ วิเคราะห์การแก้ปัญการเมืองสามารถอัพเดทข่าวได้อยู่เสมอทันข่าวทันกระแสเพียงติดตามเว็บไซต์ของเรา ท่านสามารถที่จะติดตามประวัติตั้งแต่ต้นกำเนิดของการเมืองไทยว่ามีประวัติความเป็นมาเช่นไร ช่องทางในการติดต่อสือสารที่สามารถติดตามข่าวได้จากช่อง...

Read More

เหตุการณ์สำคัญประวัติศาสตร์การเมืองไทย

เหตุการณ์สำคัญประวัติศาสตร์การเมืองไทย

นับตั้งแต่ปี 2475 ที่ประเทศไทยได้เปลี่ยนระบอบการปกครองจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตยก็เกิดเหตุการณ์ทางการเมืองสำคัญต่างๆขึ้นมากมาย เรามาลองไล่ลำดับกันดูดีกว่าว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาบ้างคะ กบฎบวรเดช (พ.ศ.2476) ผู้นำคือ พลเอกพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบวรเดช และพระยาศรีสิทธิสงคราม (ถิ่นท่าราบ) วัตถุประสงค์เพื่อล้มล้างการปกครอบระบบปร...

Read More

14 ตุลา มาสู่ พฤษภาทมิฬ วันมหาวิปโยคของคนไทย

14 ตุลา มาสู่ พฤษภาทมิฬ วันมหาวิปโยคของคนไทย

หลายคนคงจะทราบว่าวันที่ 14 ตุลาของทุกปีเราชาวไทยจะถือกันว่าเป็นวันประชาธิปไตยเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญเมื่อครั้นวันที่ 14 ตุลาคม 2516 เมื่อเกิดเหตุการณ์ทางการเมืองครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ไทย คือการที่นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน ทั้งในเขตกรุงเทพฯและต่างจังหวัดกว่าแสนคน เดินขบวนเรียกร้องต่อสู่เพื่อประชาธิปไตยและคัดค้านอำนาจเผด็จการ...

Read More